top of page
ფულის დეტექტორი

ფულის დეტექტორი

120,00GELPrice

Ribao - SLD-16

რეკომენდირებულია სხვადასხვა ვალუტების ვიზუალური

კონტროლისათვის. მოწყობილობები ასევე გამოიყენება

სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტების, პირადობის მოწმობების,

სერტიფიკატების, აქციზური მარკებისა და სხვა დოკუმენტების

სიყალბეზე შესამოწმებლად

 • კონტროლი ულტრაიისფერი ნათებით;
  კონტროლი თეთრი გამჭოლი ნათებით;
  მოყვება გამადიდებელი შუშა
  ზომები: 296 x 138 x 138
  WM lamp: 16W
  UV lamp: 16W

bottom of page